Dự án kiến trúc mới nhất

Với kinh nghiệm nhiều năm, UNPAC luôn đáp ứng đúng mọi nhu cầu, mong ước mà bạn muốn có cho tổ ấm của mình.

Chủ Đầu Tư: Châu Tiến
Số Tầng: 4
Diện Tích: 400m2
Chủ Đầu Tư: Anh Thắng
Số Tầng: 3
Diện Tích: 200m2
Chủ Đầu Tư: Anh Tuấn
Số Tầng: 3
Diện Tích: 200m2
Chủ Đầu Tư: Anh Vũ
Số Tầng: 3
Diện Tích: 200m2
Chủ Đầu Tư: Chú Hùng
Số Tầng: 2
Diện Tích: 440m2
Chủ Đầu Tư:
Số Tầng: 2
Diện Tích: 440m2