Dự án kiến trúc mới nhất

Với kinh nghiệm nhiều năm, UNPAC luôn đáp ứng đúng mọi nhu cầu, mong ước mà bạn muốn có cho tổ ấm của mình.

Chủ Đầu Tư:
Số Tầng: 2
Diện Tích: 440m2
Chủ Đầu Tư:
Số Tầng: 2
Diện Tích: 750m2
Chủ Đầu Tư: MS, NHƯ
Số Tầng: 2
Diện Tích: 450m2
Chủ Đầu Tư:
Số Tầng: 2
Diện Tích: 350m2
Chủ Đầu Tư: MR TÂM
Số Tầng: 2
Diện Tích: 450m2
Chủ Đầu Tư:
Số Tầng: 2
Diện Tích: 400m2
Chủ Đầu Tư:
Số Tầng: 1
Diện Tích: 750m2
Chủ Đầu Tư:
Số Tầng: 3
Diện Tích: 200m2
Chủ Đầu Tư:
Số Tầng: 1
Diện Tích: 550m2
Chủ Đầu Tư:
Số Tầng: 2
Diện Tích: 850m2